Om oss

En gang grønn – alltid grønn

Anleggsgartnermester Svein Erik Johansen AS har røtter tilbake til 1981 og har drevet med utomhusarbeider over hele Nordland, selv om Saltenregionen er vårt hovednedslagsfelt.

Vi har i dag 18 ansatte hvor de fleste innehar fagbrev som anleggsgartnere. Mange har vært med i flere tiår og vi har dermed den nødvendige erfaring og kompetanse som skal til for å levere flotte prosjekter til fornøyde kunder.

Vårt firma er godkjent lærebedrift og har som mål å alltid ha læringer. Vi ser på det som et samfunnsansvar å sørge for nyrekruttering til faget og overlevere vår erfaring og kompetanse til neste generasjon anleggsgartnere.

Har du et utomhusprosjekt du ønsker å få utført, ta kontakt med oss. Vi er profesjonelle og kan hjelpe med alt fra begynnelse til slutt – fra byggesøknad til ferdigstillelse.

Bedriften har vært miljøsertifisert i Miljøfyrtårn siden 2009. Se link til siste miljørapport.

https://rapportering.miljofyrtarn.no/stats/146064