Vedlikehold på vinteren

Vi utfører feiing i oppkjørsler og på parkeringsplasser.