RV80 Løding-Vikan

Prosjektet er en del av Veipakke salten i regi av Statens Vegvesen.