Røvika Ungdomssenter

Bilder fra arbeidet ved Røvika Ungdomssenter.