Privatanlegg

Privatanlegg inneholder alt fra små vedlikeholdsprosjekter til større stabelmurer og grøntanlegg. Bildene er hentet fra et utvalg av prosjekter vi har utført i Bodø-området.