Om bedriften

Anleggsgartnermester SE Johansen AS ble etablert i 1981 og holder til i egne lokaler i Garnveien i Bodø.

Bygging av uteområder, forskjønning, drift og vedlikehold av hager, parker, lekeanlegg, trafikkområder, sommer som vinter, vår og høst er vår forretningsidé.

Vi har de siste årene satset spesielt på utvikling og bygging av lekeområder og er forhandler av HAGS lekeutstyr i Nordland.
Saltenregionen er vårt hovedmarkedsområde og vi kan vise til en rekke utførte grøntanlegg i regionen.

Bedriften sysselsetter i dag 15 medarbeidere, derav 9 anleggsgartnere med fagbrev. I tillegg kommer 2 lærlinger samt sesongarbeidere.