Arbeid vi utfører

Bygging av uteområder, forskjønning, drift og vedlikehold av hager, parker, lekeanlegg, trafikkområder, sommer som vinter, vår og høst er vår forretningsidé. Gjennom kompetanse og kvalitet har vi siden starten i 1981 levert komplette tjenester innen anlegg og vedlikehold av grønne uteanlegg.

Natursteinsarbeid

Natursteinsarbeid

Vi utfører natursteinsarbeid.  

Plen

Plen

Vi utfører plenlegging og terrengforming.

Vedlikehold på sommeren

Vedlikehold på sommeren

Vi utfører plenklipp, beskjæring m.m. på grøntanlegg i Bodø-området.

Bygging av lekeplasser

Bygging av lekeplasser

Vi tilbyr planlegging og bygging av lekeplasser i henhold til gjeldende forskrifter og normer. Bildene viser lekeplasser og skoleanlegg i Bodø-området.

Planting av busker og trær

Planting av busker og trær

Vi leverer og planter busker og trær med nordnorsk opprinnelse. Vi kan også være behjelpelig med planteforslag.

Belegningsstein og stabelmurer

Belegningsstein og stabelmurer

Legging av belegningsstein er et av våre spesialområder.

Vedlikehold på vinteren

Vedlikehold på vinteren

Vi utfører feiing i oppkjørsler og på parkeringsplasser.

HAGS parkutstyr

HAGS parkutstyr

Vi er leverandør av HAGS produkter innenfor parkanlegg og lekeplassutstyr.